Follow

Kan tyckas smått men nu tror jag att jag fattat hur de latinska adjektiven fungerar. Ett litet steg för mänskligheten men ett stort steg för mig 🥳

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit