Follow

Hur skulle det kännas om Stockholms innerstad och förorter bombades sönder och samman av ryska bomber? Människorättsorganisationen Razom har skapat en sida där vi får hjälp att känna.

feelwhatwefeel.com

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit