Follow

Finns det någon färsk undersökning som visar hur många användare har worldwide och i ? Och vilka socioekonomiska grupper som är här? Antar att Internetstiftelsen kommer ställa frågor om svenska i Svenskarna och internet 2023 men kanske har ngn kartläggning redan gjorts?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit