Follow

Om varje självutnämnd Pro Life-are lobbade för hårdare vapenlagar, avskaffat dödsstraff och rejäla insatser för att stoppa den afrikanska migrantdöden. Då kanske skulle det gå att skönja ngn form av stringens i argumentationen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit