Follow

Alla tror att värmen gör alla chill. No way. Värmen tar fram reptilhjärnan och förvandlar den sköna snubben till en sur jävla gubbe.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit