Den där frågan: varför blev du vegetarian? Och den dåliga stämningen när man svarar "av djurrättsskäl". "Aha så inte av hälsoskäl? Klimatet?" "Jo, men främst av djurrättsskäl, jag vill inte bidra till dödande av levande varelser". Tystnaden, skruvandet, snabba ämnesbytet.

@akenyg Jag tänker att de ändå måste vara beredda på det svaret, det är ju inte konstigt på något sätt. Men jag håller med dig, det blir ofta stelt.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit