Stina Bäckström på @kungbib@twitter.com s slutkonferens :

Vi behöver och digitalt i bibliotekens arbete med .

Vi behöver acceptera och digitala

Så bra kärnord för en definition av !

Hur får vi ett inkluderande demokratiskt digitalt samhälle? Elin Wihlborg visar en trappa att ha med i bakhuvudet. @VGR_regionalutv@twitter.com

Ta en stund idag och dyk ner i detta viktiga samtal om digitalt medborgarskap och med @lundekajsa@twitter.com @Terejs@twitter.com @eliinwihlborg@twitter.com och andra utvecklare av human

Show thread

RT @Digidel@twitter.com

Tips från @hockew@twitter.com IT-hjälp på Västerås stadsbibliotek och @evahveem@twitter.com Digidel Helsingborg på Helsingborgs bibliotek om hur man kan arbeta säkert vid datorerna med digital handledning. digidel.se/nyheter/saker-digit

🐦🔗: twitter.com/Digidel/status/132

RT @Terejs@twitter.com

För dig som vill höra mer om insatser för att bryta äldres isolering pga covid-19 och digital delaktighet. twitter.com/tobwil/status/1324

🐦🔗: twitter.com/Terejs/status/1324

RT @Digidel@twitter.com

Strålande inledande panelsamtal om digitalt utanförskap av @begripsam@twitter.com @stiftelsen@twitter.com och @DigiRadet@twitter.com på nätverksdagen . Tack! Passar på att sprida en forskningsöversikt till den som vill läsa mer: digitaliseringsradet.se/media/

🐦🔗: twitter.com/Digidel/status/126

RT @SSB_digibib@twitter.com

Vi inleder med att möta nya digitala behov i kristider. Vi samlar nu personal inom @ssbnu@twitter.com för bemanning av vår pilot digitalhjalp.online. Ett pilotprojekt i samarbete med @Digidel@twitter.com Tester: måndag/tisdag. Öppnar prel onsdag!

🐦🔗: twitter.com/SSB_digibib/status

RT @SSB_digibib@twitter.com

Nybloggat på MIKlabbet: "Dela digitalt under All Digital Week" Bidra med idéer om hur vi i biblioteken kan bedriva digital under link.medium.com/OFmSeKewQ4

🐦🔗: twitter.com/SSB_digibib/status

Utmärkt formulerat av @Karin_Linder@twitter.com och @britstakston@twitter.com om vad som behöver göras för att utveckla biblioteken som noder för digital bildning. 💪Läs!

RT @Karin_Linder@twitter.com

Idag skriver ⁦@britstakston@twitter.com⁩ och jag i ⁦@dagenssamhalle@twitter.com⁩ om att folkbiblioteken är en stor resurs för digital folkbildning dagenssamhalle.se/nyhet/lat-fo

🐦🔗: twitter.com/Karin_Linder/statu

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit