അഡുബോൺ സൊസൈറ്റിയുടെ 2020 ഫോട്ടോഗ്രാഫി അവാഡ് നേടിയ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നു:

audubon.org/magazine/summer-20

മത്സരത്തിനു സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതിലെ നൂറു ചിത്രങ്ങൾ:

audubon.org/magazine/summer-20

@sajith
👍👍.. ഈ ഫോട്ടോസ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വകുപ്പുണ്ടോ... 😉

Follow

@sajith @Kuryachan

തീ.ക്കു.വിലാണെങ്കിൽ ഈ ആഡോൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി.

addons.mozilla.org/en-US/firef

ക്രോമിയത്തിലും ഉണ്ടു്, സമാനമായവ.

· · Web · 1 · 0 · 1

@sajith @Kuryachan

ഇതേപോലെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നതു മുതൽ ഫേസ്‌ബുക്കിന്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർഗാർഡ് വരെ ഒരു മണ്ടത്തരമല്ലേ? അധികം അറിയാത്തവർക്കൊരു കണ്ണിൽപ്പൊടിയിടൽ.

സാധനങ്ങൾ എല്ലാം അതേപടി ക്ലൈന്റ് സൈഡിലേക്ക് അയച്ച് ക്ലൈന്റ്‌ സൈഡിൽ റെന്റർ മാത്രം ചെയ്യുന്ന വെബ്‌പേജുകളിൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ലോക്കാക്കാൻ കഴിയും?

ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്‌ഡിസേബിൾ ചെയ്താൽ തന്നെ മിക്കതിന്റെയും പണികഴിയും..

@akhilan @Kuryachan ഇത് മനപൂർവ്വം ചെയ്തതാണോന്നു സംശയമുണ്ട്. പേജിന്റെ സോഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല. പടം വരുന്നിടത്തെ പേജ് സ്റ്റൈലിങ്ങ് ഇത്തിരി അധികം സങ്കീർണ്ണമായതിന്റെ പ്രശ്നമായേ തോന്നിയുള്ളൂ. തോന്നൽ തെറ്റായിരിക്കാം.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!