@leo hoppas den överlever! Julkatten är ond, julbocken är snäll och bra.

@alva Det är kultur och tradition och allt sånt där att bränna ner den så jag tycker att vi tar den i år med.

@alva Det bästa var när någon stal den och ställde den i sin trädgård dock

@alva inte för att vara olaglig on main men jaja

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!