میگم دکمه های ماهواره شما هم سفت شده ؟
هی تف تو این زندگی

عکسی که مشاهده میکنید ، حاوی ده ملیون پول نقد بی‌زبونه که اینجانب نه برای سفر آنتالیا و نه برای عشقو حال و نه پیش قصد ماشین بلکه برای آزاد سازی مدرک روزانه خود به دانشگاه پرداخت نموده و مدرک خود را شبانه کرده -__- mastodon.social/media/fUuRjUvr

سلام شام بده
بفرماییذ
قبول باشه ، خدا نگه دار نذر قبول

‏"تو با بقيه فرق دارى"
-send to all ✔️

چنتا توته دیگه باید زیر پام له کنم که یکیتون بیاد پیوی ؟

توتاتونو نیگاه
انگار اوایل دهه نوده و وایبره اینجا

ماستادون گشنشه
منو نگاه کن
انگار غذام

از چندم ماه رمضون میشه ؟

میانگین فقط روزی چند مگ مصرف کنم تا آخر ماه اینترنت داشته باشم

توجه کردین کراش بازیا تموم شده چه قدر قشنگ شده تایملاین

اونی ک استیکر هارو ساخته سواد داشته- علم داشته - دلیل ساختن داشته - تو پشم خایه ی اونم نمیشی .. اون استاده دانشگاه تو استاد توالت - بعد میای میگی استیکر بی کلاسیه ؟ دوتا نقط با خط میزاری کلاس داره ؟
ب توان 2000000

یکی دو نفر هم هستن شوهر خاله طور لابه لایه توت ها میان یه جک قدیمی میگن میرن

برو ای یار که ترک تو ستمگر کردم
حیف از آن عمر که در پای تو من سرکردم
عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران
ساده‌دل من که قسم های تو باور کردم
به خدا کافر اگر بود به رحم آمده بود
زآن همه ناله که من پیش تو کافر کردم
تو شدی همسر اغیار و من از یار و دیار
گشتم آواره و ترک سر و همسر کردم

چقد چرته امشب
..... Refresh
..... Refresh
..... Refresh
..... Refresh

ماستادونو دوس دارم چون جوش صمیمیه مثه توییتر چسی نمیان برا هم

ناموسا جون جدتون از توییتر فارسی جک کپی نکنید
ناموسا جون جدتون از توییتر فارسی جک کپی نکنید
ناموسا جون جدتون از توییتر فارسی جک کپی نکنید
ناموسا جون جدتون از توییتر فارسی جک کپی نکنید
ناموسا جون جدتون از توییتر فارسی جک کپی نکنید
ناموسا جون جدتون از توییتر فارسی جک کپی نکنید
ناموسا جون جدتون از توییتر فارسی جک کپی نکنید
ناموسا جون جدتون از توییتر فارسی جک کپی نکنید
ناموسا جون جدتون از توییتر فارسی جک کپی نکنید

من همونم سایز سینه دوسدخترش ۵۰ لیمویی بود

من همونم که خونشون اینترنتش ادجه

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!