Follow

Ja waarom ook niet. Een chat client die mailservers gebruikt om te communiceren :-) Lekker decentraal en gewoon met je huidige mailaccount ! Delta.chat Met zelfs end2end encryptie en via openpgp met gewone email clients.

@anchelnl Ik gebruik het met mijn vriendin. het is 👌👌.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!