Follow

RT @peter_joelving@twitter.com

Eid Mubarak, kære venner!

Vid, at selvom det ikke føles sådan, når det officielle DK og medierne ruller sig ud, så er vi nogen, der sætter umådelig stor pris på jer. ❤️

🐦🔗: twitter.com/peter_joelving/sta

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 2 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!