Follow

Min mastodon instance kører fint :-)

Ping mig hvis du vil have hjælp til at finde danskere på mastodon.

· · Mastodon Twitter Crossposter · 1 · 2 · 4

@andreasio Yes, please. Den største udfordring i forhold til at bruge mere tid i Fediverset er udfordringen med at finde spændende mennesker at følge.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!