@smpl
Mig i går: skat skat skat. Poul Henning FÅRKING kamp skriver et blogindlæg.
Hun: hvem? Når. Det skal være usynligt og fungerer. Ok. Oh og brug nu ikke penge på unødigt grej

Follow

@smpl
Men så fik vi snakket lidt om Apples ophav, open source og skudsekunder på internettet.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!