Follow

Cada any igual, vinga a dir que no anireu a la manifestació de l'@assemblea@twitter.com de l' perquè una rebequeria o altra. I després a pocs dies abans us compreu la samarreta, us apunteu als busos i a fer-se la foto falta gent. 🤷

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!