Follow

Ahir vaig publicar aquest article a "Catarsi Magazín". Unes reflexions sobre com el pot suposar un "blowback", és a dir, una resposta no calculada ni esperada, pel capitalisme i l'hegemonia dels EUA al sistema internacional. catarsimagazin.cat/coronavirus

· · Web · 0 · 2 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!