Follow

Collega hoogleraar Bart Jacobs in de Tweede Kamer: "Welke malloot heeft deze wet bedacht?"

Over de PSD2 wet die betalingsgegevens op straat dreigt te gooien...

ftm.nl/artikelen/in-china-gaat

@chris @Jacob

Sophie in 't Veld heeft wel een punt dat de burger zelf de eigenaar is van zijn/haar data, en niet de bank.

Alleen vergeet ze wel dat de GDPR al data portability afdwingt - die PSD2 is dus m.i. niet nodig om klanten van banken hun data te laten opvragen in een uitwisselbaar formaat.

@arjenpdevries @chris @Jacob maar het gaat om geautomatiseerde toegang, dat je niet iedere keer je gegevens hoeft te downloaden...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!