Follow

Nog niet gestemd? GAAN!!!

Je hebt tot half negen! 🕒

En dan nog een half uur 😂

Ga stemmen voor de stemlokalen sluiten om 🕘 21.00

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!