Intressant!
"In the future, we plan to add end-to-end encrypted messaging and an exciting groups functionality to our software, together with further updates to our well-received official apps."
blog.joinmastodon.org/2022/04/

Därför är det spännande när offentliga organisationer etablerar sig på Mastodon och PeerTube. Sedan tidigare finns tyska staten på Mastodon (social.bund.de/explore). Det är modigt att se det långa perspektivet även om följarantalet idag inte är så stort. Undrar när någon svensk offentlig organisation tar steget?

Video som förklarar Mastodon:
peertube.nomagic.uk/w/1423adf0

Video som förklarar PeerTube:
framatube.org/w/kkGMgK9ZtnKfYA
5/5

Show thread

Sociala nätverk som Facebook och Twitter är tydliga exempel. När ett socialt nätverk blivit stort - varför gå med i ett annat socialt nätverk med färre användare? Och om en organisation ska sprida sitt budskap på ett socialt nätverk - varför välja något annat än det största? Det finns visserligen andra plattformar som Instagram, TikTok osv., men de är nischade. Du behöver dessutom skapa ett konto för varje och kan inte använda ditt Instagram-konto för att följa någon på Twitter.
4/5

Show thread

Öppna standarder som ActivityPub främjar ett större utbud av alternativ. Samtidigt bidrar federeringen till en gemenskap istället för isolerade silos.

Jag har tidigare skrivit om hur vissa dominerande leverantörers investeringar har haft "betydande inslag av s.k. first-mover advantage, skalfördelar och nätverkseffekter".
realtid.se/darfor-ar-konsekven
3/5

Show thread

Några intressanta Mastodon-konton finns här:
EU-kommissionen: social.network.europa.eu/@EU_C
EU-domstolen: social.network.europa.eu/@Curi
EU:s rättighetsbyrå: social.network.europa.eu/@FRA
EDPS, tillsynsmyndigheten för EU-institutionernas personuppgiftsbehandling: social.network.europa.eu/@EDPS
Wojciech Wiewiórowski (chef EDPS): social.network.europa.eu/@EDPS

PeerTube-servern finns här: tube.network.europa.eu/videos/
2/5

Show thread

EU testar nu Mastodon (alternativ till Twitter/Facebook) och PeerTube (alternativ till YouTube).
social.network.europa.eu/@EU_C
social.network.europa.eu/explo

En häftig grej är att du från ditt Mastodon-konto kan följa PeerTube-konton.

Jag följer t.ex. EU-domstolens Mastodon-konto men också EDPS PeerTube-konto. När EDPS lägger upp en video på EU:s PeerTube-server, så dyker den upp i mitt Mastodon-flöde.
1/5

You can now read and engage with news and information about 🇪🇺 EU policies, in a privacy-focused environment and with no transfer of data outside the EU.

This initiative is part of an EU pilot for supporting and using social media platforms based on open-source software.

Follow us! 🙌

#EuropeanUnion #Mastodon #Fediverse

#EUVoice & #EUVideo are the new #EU social platforms to engage with you in a privacy-friendly environment!
Discover the #EDPS channels and follow us!
👉EU Voice europa.eu/!kJNYwV
👉EU Video europa.eu/!cpkCKh

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit