Follow

Cumhurbaşkanı maaşı sadece gündemi meşgul etsin diye bu derece artırılıyor. Maaşına laf ederek hiçbir iktidar destekçisini caydıramazsınız hatta itici görünürsünüz. Maaşı yüksek olsa ne olur olmasa ne olur, tuzaklara düşmeyin.

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 2 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!