@atog Wij hadden een leerkracht L.O. die "was" heette en daar was het riedeltje "Wat was was voor was was was. Was was pollen." 😂

Dat was funny omdat er ook een leerkracht was die Pollers heette .. enfin. Puberfun.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit