Follow

Dnes jsem poprvé poslal balík přes @Zasilkovna (služba Mezi Námi). Až mě úplně zaskočilo, jak rychlé bylo podání zásilky - podstatné rychlejší než na poště. 💪

zasilkovna.cz/mezi-nami/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!