Follow

Moje první dojmy z přesunu NerdDinner na EventBrite jsou zatím rozpačité. Do názvu události nejde dát emoji, což jsem zjistil až když text za emoji byl ořezán. Na stránce události není vidět, kolik lidí přijde, a už vůbec ne kdo konkrétně.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!