Follow

Pár komentářů k eRouška 2.0:

Pokud máte iPhone a poslední iOS verzi (13.x nebo 14), tak eRoušku nepotřebujete. Sledování kontaktů lze zapnout v nastavení telefonu.

/1

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!