Follow

Výborný! Díky se můžu jednoduše přihlásit na Portál občana 👍Přidejte se taky: mojeid.cz/cs/overeno/

Jenom škoda, že přidání dalšího 2FA tokenu vyžaduje opětovné ověření na Czech POINTu ☹️

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!