Follow

Večerní brouzdání YouTube mě dovedlo k písni z roku 2012, nečekaně aktuální i v roce 2021 😱

youtube.com/watch?v=DXCrJ9IpSB

Jsme v prdeli, můžem si za to sami.
Jsme v prdeli, zvolili jsme je sami.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!