Follow

Večerní brouzdání YouTube mě dovedlo k písni z roku 2012, nečekaně aktuální i v roce 2021 😱

youtube.com/watch?v=DXCrJ9IpSB

Jsme v prdeli, můžem si za to sami.
Jsme v prdeli, zvolili jsme je sami.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit