Follow

Anketa mezi rodiči v naší škole ukázala, že nadpoloviční většina respondentů považuje vyžadování souběžného testování a nošení ochranných prostředků dýchacích cest za nadbytečné. 🧵👇

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!