Follow

Anketa mezi rodiči v naší škole ukázala, že nadpoloviční většina respondentů považuje vyžadování souběžného testování a nošení ochranných prostředků dýchacích cest za nadbytečné. 🧵👇

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit