பல்வேறு மாநிலங்களும், இனங்களும், கலாச்சாரங்களும் கொண்டு உருவானது இந்தியா.

1. நாட்டின் அடையாளமாக ஒரே மொழி இருக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன?
2. ஒரு மொழி பெரியது மற்றொரு மொழி தாழ்ந்தது என்று எப்படி கூற முடியும்?

பிஜேபியின் முகங்கள் வெளியே வேகமாக வர தொடங்கிவிட்டன

Do you like Mastodon, but wish there was a privacy option to only post on your home instance without federating?

There's a fork of Mastodon for that called Hometown:

github.com/hometown-fork/homet

You can still post normal posts that federate, but Hometown also lets you post non-federating posts if you prefer.

It also has other differences such as rendering full articles from Write Freely (and other federated blogging services).

It's by @darius

#Mastodon #HomeTown #Alternatives

With Kontact you can manage POP, IMAP... AND all the information in your online email accounts (like GMail). You can centralize everything in one powerful application because Kontact supports it all: email, contact information, calendars, tasks, and more.

peertube.mastodon.host/videos/

For That பிரதமர் கண் கலங்கிட்டார் Moment

Have you ever seen anyone with a connection to Microsoft use the term #FOSS rather than OSS, or open source software? They've been remarkably successful in killing the "freedom" aspect of FOSS, which, in my opinion, is the most crucial aspect by far. Saddens me that many people fail to notice this.

வங்கிகளை இணைப்பதன் மூலம்,இந்திய மூலதனம் அனைத்தும்,கையளவு வங்கிகளின் கைகளில் குவியும்.இது ஏகபோகம்(Monopoly)நிலைக்கு இட்டுச் செல்லும்.மேலும் பல பொதுதுறை வங்கிகளை இணைப்பதன் மூலம்,அதை எளிதில் தனியார்மயமாக்கி மக்களின் சேமிப்பு அனைத்தையும் தனியார் முதலாளிகளுக்கு தாரை வார்க்க முடியும்.

அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு "சகாக்களின் சங்கமம்" நிகழ்வில் "கியூப சோசலிசம் இந்தியாவிற்கு தரும் படிப்பினைகள்" என்ற தலைப்பில் NFIW மாநில துணைத் தலைவர் தோழர் ஜி.மஞ்சுளா அவர்களின் உரை... Click to see the full video: youtu.be/v2EEBRkhZtE

பா.ஜ.க விடம் காசு வாங்கி கொண்டு நடுநிலையாளர்கள் என்ற போர்வையில் தொலைக் காட்சி விவாதங்களில் பங்கு பெறுபவர்கள். இவர்கள் பொருளாதாரத்தை எப்படி முன்னேற்றுவது என்பது குறித்து விவாதிக்கவில்லை.அதுகுறித்த விவாதங்கள் வந்தால் அதை எப்படி திசை திருப்பலாம் என்பது குறித்து ஆலோசிக்கிறார்கள்.

Amazon's attempt to control the book world extends everywhere, they own the following:

Goodreads
Abebooks
Librarything (40%, through Abebooks)
Kindle
Audible

You don't have to get your books from Amazon or use Amazon book services. There are much more ethical alternatives available:

switching.social/ethical-alter

Some of these alternatives are also on the Fediverse:
@inventaire
@libreture

#Amazon #Alternatives #Books #eBooks #DeleteAmazon

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!