بهشاد؛ تعریف نشده is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

بهشاد؛ تعریف نشده @behshad9@mastodon.social

Pinned toot

۶ تا تیرُ رَد کردیم رسیدیم به تیرِ آخر ، شهریور فقط یکی مونده تیرِ خلاص

Pinned toot

اسرار اَزَل را نه تو دانی و نه من
وین حل معما نه تو خوانی و نه من
هست از پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من
- خیام

کاش همیشه خام بمونم ولی کسخلو شاد زندگی کنم:"(

مردم خودشونو میکشن در هر صورت
نهنگ آبی بهونست

اگه تا یه سال آینده تو همین وضعیت روحی باشم
گواهینامه میگیرم ، میرم سربازی
از خونه دور باشم

اگه هیچوقت پول اختراع نمیشد و هنوز مبادله کالا به کالا رواج داشت
برا ثبت نام تو دانشگاه ها قاعدتا باید هون میدادیم.

کاش یکی بود بهونه بیرون رفتنم بود
یا حتی بهونه به خودم رسیدنم

از خانه نشینی کصخل شده‌ام.

تو بچگی وقتی چرخ کمکی های دوچرختو باز کردی حس کردی بزرگ شدی؛
بعدش چی؟

شکسپیر بازی بسه بهشاد
برو خونتون

چه بخوایم
چه نخوایم
ما تاثیرمون تو زندگی دیگران رو میزاریم
چه باشیم
چه نباشیم

همه چیز بِهَم ربط دارن
همه چیز دست به دست هم میدن

و این سبک چیزی نیست که حتی خودم خوشم بیاد ازش

این سبک جدیده که میگفتم بیدار موندن تا صبحه
با گیم و سریالو اینا

بقول شاعری " وجود من پر از درد و استرسه" بعله

وجود بهشاد هیچوقت لازم نبوده

نزدیک ترین دوستم کسیه که هر چند هفته یبار میریم بیرون و خب نزدیک نیستیم خیلی بِهَم و این چیزیه که من میخوام

الان دارم شوآف میکنم که چه دوست خوبیم من ^^

حقیقتاً
مهر دیپلمم رو گرفتم و میتونستم برم دانشگاه
ولی خب دوستم چند تا درساش رو نتونست پاس کنه و من بخاطر اون موندم
و بعد اینکه شرایطشو نداشتم رو بهونه کردم

دانشگاه با اینکه تصمیم یهویی بود ولی خب باز حس میکنم نیاز بود