بِ تَم is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

بِ تَم @behshad9@mastodon.social

Pinned toot

۶ تا تیرُ رَد کردیم رسیدیم به تیرِ آخر ، شهریور فقط یکی مونده تیرِ خلاص

Pinned toot

اسرار اَزَل را نه تو دانی و نه من
وین حل معما نه تو خوانی و نه من
هست از پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من
- خیام

بِ تَم boosted

خونه اونجاست که آدم بتونه توش لخت بگرده

ممکنه:
۱. بهمن برم دانشگاه
۲. قبل از بهمن برم انصراف بدم از دانشگاه
۳. سرکار برم
۴. بیکار بمونم
۵. خونه نشین بمونم همینجور
۶. همه چی دیگه رسما به تخمم باشه و بگایی بازی درارم
۷. از خوته فرار کنم
۸. خودکشی کنم
۹. عدد نُه رو همیشه دوست داشتم حیفه تو لیست نباشه :(

۱۰۵ روز دیگه کاور سیمپسونزو میزارم با یه ":(💙"
که یعنی تموم شد و ناراحتم
حالا یه نگاهی داشته باشیم تا اون موقع چه اتفاقاتی میتونه رخ بده

اگه به ۵ مهر برگردی چیکار میکنی؟
۱.اون شب شناسناممو میبرم که مجبور نباشم برگردم خونه
بعد پسرخاله هیریمو ببینم و بعد سره کار نرم و تا الان بیکار باشم
۲. کراشم که اومد اصفهان بدون هیج‌معطلی باهاش میرم بیرون و مثل این سری خر بازی در نمیارم
۳. کچل میکنم

حدس بزنید کی فردا بعد دقیقا ۷ روز از خونه میره بیرون؟

سیپسونز ۶۲۷ قسمته
اگه هر روز ۶ تا قسمت ببینم
۱۰۴ روز طول میکشه :|

تنهایی شب جمعه یعنی کراشت بره تولد و تو زل بزنی به صفحه گوشی تا آنلاین شه

توت فارسی دو تا توت رو تو ۶ تا توت نوشته

به بچم یاد میدم جوری زندگی کنه
که هر وقت از اعماق وجودش حرف زد ،
بگن باز این‌ کص گفت

"ولی ما دوستت داریم"
هم ‌اکنون زیر پست ‌امینم در واکنش به آلبوم جدید او

مردم نوشابه میخورن چون گلوشونو میسوزونه؛
پس مردم اذیت شدنو دوست دارن ،
مردم‌ آزاری کنید.

از ۸ دسامبر از خونه بیرون نرفتم

ما انتخاب شدیم که زنده بمونیم
یا
انتخاب نشدیم که بمیریم؟

میوتی نمیشنوم📿

روتون میشه اینجا هم بیاین؟😒

یه روز خوب تو زندگی‌های بعدی میاد که تو منهتن زندگی کنیم

یه خانواده پولدارِ خِرِفت که گیر نباشن و پول دیه بدن
سراغ ندارین؟

البته از سرفه نمیشه دیه گرفت
اگه بخوام کمکی کنم باید خودمو پرت کنم جلو ماشینی چیزی

تهش یا خودکشی میکنم یا از سرفه میمیرم

نمیشه زندگی الانم تموم شه
نیمه دوم قرن بیستم رو تو آمریکا زندگی کنم؟