Follow

OBS: Veckans avsnitt innehåller en kortare diskussion om en film. Har du inte sett filmen men vill det ska du inte lyssna på detta avsnitt bortom spoilerklockan.

· · Web · 0 · 2 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!