@itsakerhetspodden ska kolla på det där med registeringsmailet. Lyckades du ta dig in till slut?

OBS: Veckans avsnitt innehåller en kortare diskussion om en film. Har du inte sett filmen men vill det ska du inte lyssna på detta avsnitt bortom spoilerklockan.

vi sänder 21:00 ikväll med Christian "Snowracer" Åhs som gäst/bisittare/mentalt stöd
Lyssna gärna med på bjoremanmelin.se/live.html

I took some time to document the install process for Mastodon 3.30 in FreeBSD 12.2. It's in Swedish though but maybe Google translate can be of some help. joacim.net/installera-mastodon

Vi sänder superlive ikväll med vår gäst Christian Åhs. Lyssna gärna på bjoremanmelin.se/live.html. 21:00 drar vi igång!

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!