Co je u oficiální aplikace #mastdon super, je dobře fungující push oznámení.
Ale stejně zůstávám u #tusky

Follow

@archos
Ano, ty fungují skvěle, ale zůstávám u Fedilab, lépe pracuje s timeline a médii.

@brabitom Jj Fedilab je také super, jen mi přijde, že toho obsshune zbytečně moc.

@archos @brabitom
důležité je, že si každý můžeme vybrat to svoje.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit