"Děkujeme, že jste zakoupili naše nejnovější vodoměry s bezdrátovým odečtem. Abyste je mohli používat, musíte si koupit Windows a Microsoft Office."

#czech

@fuxoft To jako vážně? Ve třetím tisíciletí je někdo schopnej to takhle prasit? 😁

@schmaker Jo, to jsem možná měl ještě zmínit. Tohle jsou skutečně aktuální instrukce, které jsou platné když si to koupíte dnes. Data (jména lidí a čísla měřidel) se musí připravit vyplněním Excelové tabulky a jejím následným exportem pouze v MS Excelu. Ten XML soubor se pak musí naimportovat do dalšího programu, který běží pouze ve Windows a provádí samotné čtení. Dost by mě zajímalo, jak něco takového může provádět nějaký domovník, který netuší, co je to "export" nebo "XML".

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit