Follow

Fins quan hem de fer veure que això no és una merda i que marcar paquet per intimidar el senyor Twitter ens ha sortit regular?

@brusteve Jo crec que pinta bé. El que falta és més gent. Si els que teniu seguidors a Twitter comenceu a ser actius aquí, pot estar molt bé. De fet és gairebé la mateixa merda sense tenir que menjar-te el tarro en retallar paraules i sense que et xapin el compte per riure d'uns fatxes

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!