Follow

En @Trackula_ volvemos xunto coa xente de @PedrasGalladas 😊 aos eventos, esta vez para charlar sobre privacidade e ver entre todos si realmente temos algo que esconder 🕵️
t.co/OwvIwkv1Ow t.co/cSED3eEo1b

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!