Follow

Opět jsem se toho hodně naučila. ❤️Pokora a obdiv všem co zaběhli 21km. Díky organizátorům i dobrovolníkům za velmi dobře odvedenou práci. Od loňska jste udělali velký posun. ✅ Díky moc‼️
.
.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!