Follow

Při koučování se svěřujete, že jste až příliš často součástí nějakého “konfliktu”.
.
V případě, že se jedná o “obranu svého teritoria, uhájení si svého názoru” odpovězte si: “Co je teď vaším skutečným cílem?” neodejít jako poražený?
Je nutné, aby druhá strana padla? A musí být vítěz jen jeden? KOMUNIKUJTE.
.
Ideálně s klidnou hlavou, otevřeným srdcem a sdělte druhé straně “váš pohled a vaše potřeby”.

pixelfed.social/p/CentrumRustu mastodon.social/media/rqKwqNW5

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!