Follow

Letos jsme se zapojili i my s 24 dárky do projektu KRABICE OD BOT.
.
Při této příležitosti jsme nejen našim dcerám měli možnost ukázat štědrost těm, kteří ji potřebují, ale také u nás doma uplatnit minimalismus, který se stal naší důležitou hodnotou.
.
Krásné Vánoce všem.
Centrum osobního růstu Děčín
.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!