Follow

Letos jsme se zapojili i my s 24 dárky do projektu KRABICE OD BOT.
.
Při této příležitosti jsme nejen našim dcerám měli možnost ukázat štědrost těm, kteří ji potřebují, ale také u nás doma uplatnit minimalismus, který se stal naší důležitou hodnotou.
.
Krásné Vánoce všem.
Centrum osobního růstu Děčín
.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!