Follow

SLUŽBY ŠITÉ NA MÍRU.
.
Děkujeme našim dlouhodobým klientům za dárkové poukazy, kterými obdarovávají své blízké. Za šíření dobrého jména a kladné reference děkujeme a NESMÍRNĚ SI TOHO POVAŽUJEME.
.
Slibujeme,že ani v roce 2019 neusneme na VAVŘÍNECH a budeme své služby neustále rozšiřovat.
.
.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!