Follow

S manželem již více jak 7 měsíců vynecháváme snídani a prvním jídlem je pro nás až oběd. O to více času věnujeme jídlu pro naše dcery ❤️. Stravování je u nás velká priorita.
.
.
A jaké jsou Vaše stravovací návyky?
Podělte se s námi v komentářích.
.
.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!