“Mastodon dos servidores descentralizados que ollan de lonxe!
Eiquí síntese ben o pouco que é un home...”

Sentindo-me como Uxio Novoneira

Miguel Anxo Varela: “Penso que a fonética continua a desfazer as fronteiras” pgl.gal/miguel-anxo-varela-aga #pgl #galiza

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!