El Règim del 78 també són les estructures que emanen de la dictadura franquista i defensen els seus privilegis. Ells també fan política amb policia, militars i jutges. La independència del nostre poble també és contra tota aquesta immensa claveguera.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit