Follow

Les democràcies, que existeixen per defensar els drets humans, haurien d'il·legalitzar i prohibir els partits feixistes, que existeixen per eliminar els drets humans.

@ceskfreixas De "democràcies", n'hi ha moltes, però d'aquest tipus... Fa estona que hi estic pensant. 🤔

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!