Dona la teva veu. Tardaràs un minut i mig a llegir en veu alta les 5 frases que se't proposaran.

L'enregistrament de talls de veu és una part essencial per crear el nostre conjunt de dades obertes. També és la part més divertida.

@ceskfreixas t'hi sumes a donar la teva veu😉? i ens expliques la experiència?

#objeciuu500hores

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!