"Qui ens farà tornar molla 
la voluntat de poble
si ni els vents ni els torrents 
no han guanyat el seu joc?
Si no ens fa acotar el cap
cap violència innoble
-que ho sàpiga qui ho hauria-
tampoc no ho farà el foc."

'Tampoc el foc'
Guillem d'Efak, 1995.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!