🎉 20 dies després, hem assolit l'objectiu del micromecenatge per a fer possible el nou disc!

⚒️ Assumeixo la responsabilitat que emana de la vostra confiança. Gràcies, de tot cor.

🤝 Pots seguir comprant el disc anticipadament: encara queden 20 dies!

verkami.com/projects/24675-8e-

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!