Dự án La partenza Nhà Bè là chung cư cao cấp – một trong những sản phẩm mới khởi công của chủ đầu tư Khải Minh Land. Mặc dù mới được khởi công xây dựng vào quý 4/2019 và dự kiến hoàn thành năm 2022
chothuechungcugiare.com/

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!