Follow

Avui a les 18h a Pl Espanya hi ha tall!
El canal de Telegram dels organitzadors ha caigut, però el CDR la Marina i recolzen la mobilització 💪💪

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!