Follow

Đại Lý VinFast Lai Châu

VinFast Lai Châu được đánh giá là một trong những showroom quy mô lớn của VinFast với các hạng mục được đầu tư hiện đại. Hiện nay tại đại lý VinFast Lai Châu chuyên cung cấp các sản phẩm như VinFast LUX A 2.0, VinFast LUX SA 2.0, VinFast Fadil, VinFast Klara.

Đến với showroom, khách hàng sẽ được đón tiếp và tư vấn chính xác về mẫu xe VinFast hợp túi tiền và hợp nhu cầu sử dụng trong đời sống hàng ngày.

Xem thêm: dailyxe.com.vn/showroom/dai-ly

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!