Follow

Đại Lý Mitsubishi Đồng Tháp

Đại lý Mitsubishi Đồng Tháp – Sa Đéc chuyên bán các dòng xe Mitsubishi và thực hiện đầy đủ dịch vụ bảo hành bảo dưỡng xe. Tới mua xe và sử dụng dịch vụ tại showroom Mitsubishi Đồng Tháp – Sa Đéc.

Với mục tiêu phát triển đại lý Mitsubishi phủ kín các tỉnh thành trên cả nước, nên sự ra đời của Mitsubishi Đồng Tháp – Sa Đéc là một bước đi trong kế hoạch phát triển của tập đoàn Mitsubishi Motors Việt Nam.

Xem thêm: dailyxe.com.vn/showroom/dai-ly

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!